Logo MojaObčina.si

Brezovica

Deli
Avtor: Miha Žgajnar,

23. redna seja občinskega sveta občine Brezovica

15. februarja so se v modri dvorani na Brezovici prvič v novem letu sestali župan s predstavniki občinske uprave ter občinski svetniki. Poleg splošnih pobud in vprašanj  je bil v ospredju sprejem prvega rebalansa proračuna Občine Brezovica za leto 2018. Seveda tako pomembna zadeva ni minila brez konkretne diskusije in reševanja določenih temeljnih vprašanj, a je občinska uprava z županom načelu dobro zagovarjala predlog rebalansa, ki so ga nato svetniki tudi z veliko večino potrdili.

Sejo je otvoril župan z nekaj informacijami o preteklem delu in dosežkih. Med drugim o sestanku z DARS-om glede gradnje avtocestnega izvoza, ki se bo verjetno malenkost zavlekel zaradi novega občinskega prostorskega načrta, ki prinaša potrebo po novi študiji, pridobivanju novih soglasij in dovoljenj. Občinska uprava se je prijavila tudi na 2. poziv za pridobitev sredstev iz evropskih skladov v okviru Razvojnega sveta ljubljanske regije. Pričakujejo pokritje vsaj dela sredstev, ki jih bo Občina potrebovala za opremljanje aglomeracij. Napredek je viden pri železniškem postajališču Vnanje Gorice. V drugi polovici leta naj bi se izvedel razpis,  najverjetneje v začetku prihodnjega leta pa bo že prišlo do gradnje postajališča. Občino je obiskal tudi Direktorat RS za infrastrukturo in skupaj so ocenili, da naj bi se lahko letos začela gradnja odcepa državne ceste na Rakitno, v programe pa je uvrščena tudi rekonstrukcija ceste do gasilskega doma na Jezeru, skupaj z ureditvijo avtobusnega obračališča.

O področju komunale je poročal g. Čuden in sicer, da bo potrebna še ena črpalka v vodarni Virje zaradi padanja tlaka v sistemu in nekaj dodatnih gradbenih del za odvodnjavanje meteornih voda. Sredi marca naj bi se začelo tudi asfaltiranje ceste Jezero – Podkraj. Naselje Laze se bo komunalno priključilo na podpeško cesto, kar bo odpravilo težave s črpalkami. Prav tako se bo v sodelovanju z Elektro Ljubljana rešil problem električnih vodov prek Plešivice do Notranjih Goric, saj so zelo občutljivi na vremenske neprilike in je v tej zimi že nekajkrat prišlo do izpada elektrike. Nekaj debate se je odprlo glede čiščenja snega ob minulem sneženju. G. Čuden je pojasnil, da so tik pred zdajci morali dobiti novega koncesionarja, ki sta zdaj kar dva. Kot vsak začetek, tudi tu ni moglo iti vse gladko, se pa situacija izboljšuje in bo kmalu na nivoju, na katerem je že bila.

Župan je trenutno stanje v Občini dopolnil še s poročilom o gradnji novega vrtca v Notranjih Goricah, ki poteka po načrtih, bodo pa marčevski vpisi otrok v vrtce in šole pokazali, ali bo do novega šolskega leta potrebno reševati prostorsko stisko še kje drugje. Občina ima vsako leto več prebivalcev in uprava se v sodelovanju z vrtci in šolami ves čas bori in lovi priključek, da zadosti potrebam otrok in staršev. Povabil je tudi na dobrodelni koncert v KD Notranje Gorice, 7. aprila, na isti dan pa bo potekala tudi vsakoletna čistilna akcija. Za konec je z zadovoljstvom omenil še izvrstne dosežke občine po indeksu ISSO analize. Občina Brezovica se je ponovno uvrstila med najuspešnejše občine v Sloveniji, za kar so zaslužni predvsem občinski svetniki is svojimi odločitvami ter dobro delo občinske uprave.

Potem se je odprla debata o prvem rebalansu občinskega proračuna za leto 2018. Največ pomislekov je finančni in statutarni odbor imel glede naraščanja stroškov gradnje vrtca v Notranjih Goricah, a so od projektanta kmalu dobili poročilo, v katerem so bile vse spremembe zelo dobro argumentirane. Do njih je prišlo tudi zaradi razlogov, ki jih nihče ni mogel predvideti, kot sta pojasnili mag. Nataša Smrekar, vodja kabineta župana, in ga. Liljana Bošnjak, ravnateljica Vrtcev Brezovica, pa so bile nekatere spremembe tudi zelo koristne. Pri prav vseh sta obe intenzivno sodelovali z izvajalcem in projektantom, ki sta se tudi zavzela za najboljše možne rešitve in se potrudila, da sta vsako potezo kar najbolj razumno utemeljila. Skupaj z županom so poudarili, da je izvajalec zanesljiv in vreden zaupanja, kot so ugotovili tudi svetniki, pa je cena investicije kljub povišanju ostala v mejah normale oziroma še vedno spada med primerjalno najugodnejše na trgu. Tudi poročilo je pri svetnikih vzbudilo zaupanje, saj je bilo vse dobro argumentirano in transparentno narejeno. So pa poudarili, da si v bodoče želijo bolj načrtovane izvedb investicij in dodatno revizijo projektov. Razumejo pa, da to zaradi časovnih omejitev  ni vedno mogoče.
Sicer vsebinskih pripomb na rebalans proračuna ni bilo, zato so svetniki brez večjih težav skoraj soglasno potrdili sklep, da se sprejme predlog odloka o prvem rebalansu proračuna Občine Brezovica za leto 2018.

V nadaljevanju so soglasno potrdili še odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Brezovica ter letni program športa v občini Brezovica za leto 2018. Pri tem so se vsi strinjali, da bo v prihodnosti potrebno nameniti več sredstev za športna društva. Glede na merila za sofinanciranje društev pa se bo treba spopasti z novim izzivom, saj zakon predvideva sofinanciranje le tistih društev, ki delujejo na podlagi strokovnega vodstva in imajo izdelan program s strani strokovnjaka, ki jih tudi redno usmerja. Država torej ne bo več podpirala popolnoma amaterskih športnih društev
.

Svetniki so soglasno potrdili tudi imenovanje predstavnika občine Brezovica v Svet Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje v mandatu 2018 – 2022. Za ta namen Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlagala g. Jerneja Bavdeka, ki je tudi v preteklem mandatu vestno in aktivno sodeloval kot predstavnik Občine v tem Svetu.

Za konec so svetniki soglasno potrdili še povišanje cen najemnin za grobove na pokopališču Vnanje Gorice na pobudo KS Vnanje Gorice. Kot poročevalec se je seje udeležil tudi predsednik KS Vnanje Gorice, g. Dušan Dormiš

Oglejte si tudi