Logo MojaObčina.si

Dobrova-Polhov Gradec

Deli
Avtor: Gasper Tominc,

Oglejte si osnutek OPN in podajte pripombe!

Občina Dobrova - Polhov Gradec obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta št. 2 (v nadaljevanju SD OPN2 Dobrova - Polhov Gradec), ki ga je izdelalo podjetje RRD, Regijska razvojna družba iz Domžal (št. proj. 8/16). Spreminja in dopolnjuje se odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 63/13, 56/14, 37/15).

 

Gradivo dopolnjenega osnutka SD OPN2 Dobrova - Polhov Gradec bo javno razgrnjeno od 6. februarja do 8. marca 2018 v sejni sobi Občine Dobrova - Polhov Gradec, Stara cesta 13, 1356 Dobrova, in bo na vpogled v času uradnih ur. Gradivo dopolnjenega osnutka SD OPN2 Dobrova - Polhov Gradec bo dostopno tudi na spletni strani dobrova-polhovgradec.si.

Javne obravnave dopolnjenega osnutka SD OPN2 Dobrova - Polhov Gradec bodo organizirane:

-          26. februarja ob 18. uri v Osnovni šoli Dobrova, Cesta 7. maja 20, 1356 Dobrova, za krajevno skupnost Dobrova,

-          28. februarja ob 18. uri v kulturno-prosvetnem domu Ivana Cankarja Šentjošt, Šentjošt 13, 1354 Horjul, za krajevno skupnost Šentjošt nad Horjulom,

-          5. marca ob 18. uri v kulturnem domu Jakoba Trobca, Polhov Gradec 13, 1355 Polhov Gradec, za krajevno skupnost Polhov Gradec,

-          6. marca ob 18. uri v domu krajanov Črni vrh, Črni Vrh 37a, 1355 Polhov Gradec, za krajevno skupnost Črni Vrh.

 

Seznam zemljiških parcel, katerih namenska raba se v dopolnjenem osnutku SD OPN2 Dobrova - Polhov Gradec spreminja, je objavljen na spletni strani Občine Dobrova - Polhov Gradec www.dobrova-polhovgradec.si.

 

V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjeni osnutek SD OPN2 Dobrova - Polhov Gradec. Pripombe in predlogi se lahko do vključno 8. marca 2018 podajo pisno na mestu javne razgrnitve, lahko pa se pošljejo na naslov Občine Dobrova - Polhov Gradec, Stara cesta 13, 1356 Dobrova, s pripisom Pripombe na javno razgrnitev SD OPN2 Dobrova - Polhov Gradec, oziroma na elektronski naslov info@dobrova-polhovgradec.si. Pripombe in predloge se lahko poda tudi pisno ali ustno na javnih obravnavah. Občina bo pripombe in predloge preučila in svoja stališča o njih objavila na spletni strani občine.

 

Javno naznanilo se objavi na spletni strani Občine Dobrova - Polhov Gradec www.dobrova-polhovgradec.si ter v mesečniku Naš časopis.

 

 

Župan Občine Dobrova - Polhov Gradec 
Franc Setnikar l. r.

Oglejte si tudi