Logo MojaObčina.si

Kanal ob Soči

Deli
Avtor: Nika Testen,

NAGRADNI NATEČAJ ZA LOGOTIP ZA "STANIČEVO POT"

Občina Kanal ob Soči razpisuje

 NAGRADNI NATEČAJ ZA LOGOTIP ZA "STANIČEVO POT"

 

Tema natečaja:

Občina Kanal ob Soči razpisuje nagradni natečaj za izdelavo logotipa, ki bo predstavljal Staničevo pot.

 

Sodelovanje na natečaju:

Na natečaju lahko sodelujejo oblikovalci ter ostali, vešči oblikovanja. Nanj se lahko prijavijo tako fizične kot pravne osebe.

 

Objava natečaja:

Natečaj bo objavljen na spletni strani TIC Kanal, občine Kanal ob Soči, FB strani TIC Kanal, mojaobcina.si ter v oglasnih vetrinah po občini Kanal ob Soči.

 

Vsebina natečaja:

Naloga sodelujočega v natečaju je izdelati logotip Staničeve poti/Wanderweg/Sentiero, ki se bo uporabljal za označevanje pešpoti in na promocijskih gradivih. Iz logotipa mora biti razvidno, da predstavlja pešpot, ki vključuje lokacije, kjer je Valentin Stanič deloval in živel. Pot bo primerna tako za družine, pohodnike in izurjene hribolazce.

 

Kratka vsebina „Staničeva pot”:

Staničeva pot je zamišljena kot projekt, ki izhaja po poteh dediščine velikega človeka, alpinista, narodnega buditelja, duhovnika in vzgojitelja, Valentina Staniča (1774, Bodrež –1847, Gorica). Njen namen je  spoznavanje zgodb iz Staničevega življenja in njegovega časa, njegovega življenjskega optimizma, ki se kaže tako pri delu (velika dela za skupnost) kot sprostitvi (popotništvo in vzponi) po pokrajinah današnjih štirih držav Slovenije, Avstrije, Nemčije in Italije. Poleg spoznavanja veličine Valentina Staniča je njen namen krepitev zavedanja pomena naše skupne kulturne dediščine ter naravnih vrednot, pri tem pa posamezniku in skupinam ponuja nove možnosti pri doživljanju prostora, po katerem bo Staničeva pot potekala.

 

Daljša vsebina o Valentinu Staniču in njegovemu življenju in delu je priložena natečaju.

 

Pogoji za sodelovanje:

- logotip mora biti narejen v vektorski obliki

- predložiti je potrebno barvno in črno-belo različico logotipa

- predlog je potrebno predložiti na papirju in na USB ključku (predlog naj bo pripravljen v JPG in PDF formatu)

- predložiti je potrebno kratko osebno predstavitev avtorja (ime in priimek, naslov, kontakt, elektronski naslov, davčna številka, navedbo smeri študija (v kolikor je avtor študent), izobrazba, morebitno zahtevo za vrnitev predloga v primeru, da predlog ni bil izbran, ...)

- vsak avtor/ica lahko na natečaju sodeluje z več predlogi, vendar jih mora predložiti posamično

- barvni predlog logotipa naj vsebuje tudi smaragdno barvo Soče

- poleg grafične rešitve mora predlog vsebovati tudi idejne rešitve za dopis, vizitke, publikacije, majice, spominke, ...

- predložiti je potrebno kratko pisno argumentacijo zasnove (največ 1200 znakov s presledki)

Sodelujoči obdržijo avtorske pravice za predložena dela.

Izbrani avtor/ica dovoljuje organizatorju natečaja uporabo poslanih grafičnih podob za tiskanje in za promocijske namene.

 

Kriteriji za izbor:

- lahka prepoznavnost vsebinskih izhodišč

- likovna čistost

- lahka prepoznavnost

- vsestranska uporabnost in aplikativnost

- enostavna zapomljivost logotipa.

 

Ocenjevalna komisija:

Tričlansko komisijo za ocenjevanje predlogov sestavljajo: Herko Saksida, akademski kipar, Aleš Žnidarčič, unikatni oblikovalec in Marko Valentinčič, koordinator projekta Valentin Stanič.

 

Izbor in nagrada:

Rezultati natečaja bodo objavljeni na spletni strani občine Kanal ob Soči,  TIC-a Kanal in FB strani TIC Kanal. Sodelujoči bodo o izboru logotipa obveščeni po e-pošti najkasneje do 31.12.2017.

Izbrani predlog s strani komisije bo javno razglašen in nagrajen na Kontradi v Kanalu, 7.4.2018 v okviru prireditve "Pohod po stopinjah Valentina Staniča".

Odpiranje predlogov ne bo javno. Odločitev komisije je dokončna.

Avtor/ica zmagovalnega predloga bo prejel/a denarno nagrado v bruto vrednosti 300 €. Ostali sodelujoči prejmejo praktično nagrado občine Kanal ob Soči.

Organizator si pridržuje pravico, da za logotip izbere predlog, ki bo najbolje predstavljal Staničevo pot.

 

Način oddaje predlog-a/ov:

Predlog oddate v zaprti kuverti na naslov Občina Kanal ob Soči, TIC Kanal, Trg svobode 23, 5213 Kanal s pripisom „Natečaj Staničeva pot -  NE ODPIRAJ” ali oddate osebno v tajništvu občine. Predlog se šteje za pravočasno oddan, ko je prispel na občino do določenega roka.

 

Rok za oddajo:

Rok za oddajo predlogov je do vključno četrtka, 30.11.2017 do 15. ure.

 

Strinjanje s pravili:

Sodelovanje na natečaju pomeni popolno strinjanje z vsemi navedenimi pravili.

 

Informacije:

Za morebitne dodatne informacije lahko pišete na e-mail: nika.testen@tic-kanal.si ali pokličete na 05 39 81 215 vsak delovnik med 8. in 15. uro.

 

 Vljudno vabljeni h kreativnemu in izzivalnemu natečaju!

 

Priloga:

- daljša vsebina življenja in dela Valentina Staniča.

 

 

 Avtor fotografij: Simon Prinčič

 

Oglejte si tudi