Logo MojaObčina.si

Kobarid

Deli
Avtor: Nataša Hvala Ivančič,

Turistična taksa v občini Kobarid

Turistično takso plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu. Višino turistične takse določi občina in ne sme biti višja od 2,50 eura. S 1.1.2019 se bo poleg turistične takse začela obračunavati tudi promocijska taksa, ki bo znašala 25 odstotkov zneska obračunane turistične takse. Občine morajo v treh mesecih od sprejetja Zakona o spodbujanju razvoja turizma določiti višino turistične takse. Na Občini Kobarid razmišljamo, da se turistična taksa v letu 2018 ohrani, s 1. 1. 2019 pa poviša za 0,30 evrov. O predlogu bo odločal občinski svet.

Načrtovanje, organiziranje in izvajanje spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja je v pristojnosti občin. Sredstva se zagotavljajo v občinskih proračunih, iz sicer iz namenskih virov za financiranje spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja:

 • del iz koncesijske dajatve, ki se po zakonu, ki ureja igre na srečo, nameni lokalnim skupnostim na zaokroženem turističnem območju ter se uporablja za ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja in za turistično infrastrukturo,
 • del iz turistične takse, ki je namenjena za opravljanje dejavnosti in storitev v javnem interesu.

 

Občina Kobarid je v letu 2017 iz naslova koncesijske dajatve prejela slabih 128 tisoč evrov in iz naslova turistične takse dobrih 123 tisoč evrov, torej skupaj okoli 251 tisoč petsto evrov. Za spodbujanje razvoja turizma pa je Občina Kobarid iz Proračuna za leto 2017 namenila okoli 350 tisoč evrov, torej je okoli 100 tisoč evrov zagotovila iz drugih virov.

 

Na sestankih s turističnimi ponudniki je bila podana pobuda, da širši javnosti natančneje pojasnimo v kakšne namene Občina Kobarid porabi sredstva iz naslova turistične takse in koncesijske dajatve.

 

Sredstva iz tega naslova se,  skladno z 15.členom Zakona o spodbujanju razvoja turizma, namenja za opravljanje dejavnosti in storitev v javnem interesu in sicer za:

 • informacijsko turistično dejavnost, ki vključuje: informiranje turistov, vključno s turisti s posebnimi potrebami, zbiranje podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev, ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe, sprejemanje in posredovanje predlogov in pritožb obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo pristojnim organom, urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije,
 •  spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov turističnega območja,
 •  trženje celovite turistične ponudbe na ravni turističnega območja,
 • promocija turizma v digitalnem okolju,
 • varovanje nepremičnih spomenikov lokalnega in državnega pomena,
 • razvoj in vzdrževanje turistične infrastrukture,
 • razvoj in vzdrževanje javnih površin, namenjenih turistom (vzdrževanje in urejanje parkov, zelenic, cvetličnih nasadov, planinskih ter tematskih poti in podobno),
 • urejanje in vključevanje zavarovanih naravnih območij v turistično ponudbo, ob upoštevanju aktov o zavarovanju ter v skladu z razvojnimi usmeritvami in varstvenimi režimi v zavarovanih območjih,
 • organizacijo in izvajanje prireditev,
 • ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva glede pozitivnega odnosa do turistov in turizma,
 • druge storitve, ki se na turističnem območju brezplačno zagotavljajo turistom.

 

V letu 2017 je Občina Kobarid sredstva iz naslova koncesijske dajatve in turistične takse namenila za  financiranje Zavoda za turizem Dolina Soče, razvoj in vzdrževanje turistične infrastrukture, urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije, organizacijo in izvajanje prireditev, razvoj in vzdrževanje javnih površin (vzdrževanje in urejanje parkov, zelenic, cvetličnih nasadov, planinskih ter tematskih poti in podobno), varovanje nepremičnih spomenikov lokalnega in državnega pomena, financiranje turističnega avtobusa Hop ON Hop OFF Kobarid, sofinanciranje projektov vezanih na turistično dejavnost (projekt KUL.TRA, BZ Dolina Soče, Parkiraj in doživi naravo,…) in številne druge turistične programe.

Oglejte si tudi

Komentarji

Za komentiranje se morate prijaviti.
Na ta prispevek še ni komentarjev. Bodi prvi!