Logo MojaObčina.si

Križevci

Deli
Ostalo
OBČINA KRIŽEVCI
Avtor: Bogomir Gaberc,

16. seja občinskega sveta 21. 02. 2016 V A B I L O

 

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi ( Ur. l. RS, št.: 94/2007-UPB2, 27/2008, 76/2008, 100/2008, 79/2009, 14/2010, 51/2010, 84/2010, 40/2012-ZUJF ), 17. člena Statuta občina Križevci

( Ur. l. RS, št. 3/2015 ) in 21. člena Poslovnika občinskega sveta občine Križevci ( Ur. l. RS,

št. 3/2015 )

 

s k l i c u j e m

 

17. SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE KRIŽEVCI

 

ki bo v torek, 21. februarja 2017 ob 16.00 uri

v sejni Občine Križevci

 

Za sejo predlagam naslednji D N E V N I R E D :

 

1. Pozdrav in ugotovitev prisotnosti članov občinskega sveta

2. Pregled in potrditev zapisnika 16. redne seje občinskega sveta

3. Pregled dnevnega reda za 17. redno sejo občinskega sveta

4. Letni program športa Občine Križevci za leto 2017

5. Sprejem proračuna Občine Križevci za leto 2017

6. Mnenje k imenovanju direktorice Doma Lukavci

7. Seznanitev s poročili predstavnikov zavodov za leto 2016 ( OŠ Križevci, Dom Lukavci,

JZ ZD Ljutomer, OI JSKD )

8. Odgovori na vprašanja prejšnje seje

9. Vprašanja, pobude in predlogi članov občinskega sveta

10. Razno

 

Župan občine Križevci

mag. Branko Belec, l.r

 

Vabljeni:

- člani občinskega sveta

- Darinka Uršič, predsednica NO

- Milan Majcen, predsednik ŠZ Križevci – obrazložitev k 4. točki dnevnega reda

- predstavniki javnih medijev

Oglejte si tudi

Komentarji

Za komentiranje se morate prijaviti.
Na ta prispevek še ni komentarjev. Bodi prvi!