Logo MojaObčina.si

Log - Dragomer

Deli
Avtor: Drago Stanovnik,

Povabilo lastnikom gozdov za sanacijo po vetrolomu

Poklical me je logar Brane iz Vrhnike in prosil, da pomagam pri obveščanju o novi nevarnosti v naših gozdovih, ki jo je povzročil decembrski vetrolom. V predelih, kjer je divjal uničujoči vihar, so poleg podrtih, lahko tudi še na pol podrta drevesa, ali naslonjena na druga, kar še predstavlja nevarno past tudi v naprej. Zato prosimo vse za dodatno previdnost. Seveda želimo tudi lastnikom gozdov, da bi sporavilo lesa potekalo uspešno in brez nesreč

.

Iz Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, Krajevna enota Vrhnika pa tudi sporočajo naj se lastniki gozdov, ki bodo sečnjo opravili sami, dela lotijo čimprej. Pri tem jim ni treba čakati na revirnega gozdarja, temveč morajo le pridobiti generalne usmeritve za posek na krajevni enoti zavoda, ki je odločbo izdala. Tja morajo sporočiti tudi začetek sečnje, v roku 8 dni po končanih delih pa poročati o obsegu sečnje ter o drugih ukrepih.
Nato naj redno (vsaj enkrat na tri tedne) pregledujejo svoje gozdove, da bodo lahko pravočasno opazili morebitne napade podlubnikov.
Lastnike gozdov, ki sami sanacijskih del ne zmorejo opraviti, oziroma, ki zaradi najrazličnejših vzrokov še niso uspeli sanirati svojih gozdov oziroma niso organizirali sanacije, pozivamo, naj se čimprej obrnejo na pristojne krajevne enote Zavoda za gozdove Slovenije oziroma na revirne gozdarje. Ti jim bodo svetovali glede izvedbe del, iskanja izvajalcev del in prodaje lesa.

Informacije v zvezi s tem so dostopne tudi na spletni strani Zavoda za gozdove Slovenije, pod naslovom »Pregled potreb po sanacijskih delih v gozdovih« na http://www.zgs.si/slo/aktualno/novice/index.html

Pravkar pa smo prejeli tudi to sporočilo za javnost:                   

 

Ljubljana, 20. 12. 2017

 

SPOROČILO ZA JAVNOST

 

 

 

Škoda v gozdovih po vetrolomu

 

 

 

V preteklem tednu je veter močneje poškodoval gozdove po Sloveniji, tudi na področju ljubljanske območne enote Zavoda za gozdove Slovenije. Lomilo je predvsem posamezno drevje, v skupinah ali v pasovih, ponekod pa tudi na večjih površinah. Drevesa so polomljena, prevrnjena ali pa so odlomljeni le njihovi vrhovi. Prizadeti so predvsem iglavci, pa tudi listavci.

V primeru, da bodo poškodovana drevesa, zlasti smreke, ostala v gozdu, bodo ob pomladanski otoplitvi postala vaba za podlubnike.

 

Ker so poškodovana predvsem posamezna drevesa, se jih lahko odkrije le s skrbnim pregledom. Zato lastnike gozdov naprošamo, naj čimprej pregledajo svoje gozdove. S sanacijo posledic vetroloma lahko začnejo že pred izdajo odločbe Zavoda za gozdove Slovenije. V tem primeru morajo o začetku del obvestiti krajevno pristojnega revirnega gozdarja iz Zavoda za gozdove Slovenije, pri katerem bodo dobili vse dodatne informacije. Lahko pa o odkritju poškodovanega drevja najprej obvestijo revirnega gozdarja, ki jim bo dal potrebne napotke za izvedbo sanacije.

 

Poseka se je treba lotiti čimprej, les pa izvoziti iz gozda najkasneje do začetka pomladi, saj bo kasneje že nevarno za ponovno rojenje podlubnikov.

 

Posek polomljenih in prevrnjenih dreves je izredno nevarno opravilo, zato lastnikom priporočamo, naj se za samostojno izvedbo sečnje odločijo le, če so za to usposobljeni in opremljeni, sicer pa naj raje najamejo usposobljene gozdne delavce.

 

 

 

Marijana Tavčar, univ. dipl. inž. gozd. Višja sodelavka II  

e-mail: marijana.tavcar@zgs.gov.si

tel.: +386 1 24 10 622, gsm: +386 41 657 239

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana Tržaška 2, 1000 Ljubljana

Oglejte si tudi