Logo MojaObčina.si

Rogašovci

Deli
OBČINA ROGAŠOVCI
Avtor: Matjaž Lesjak,

Prepoved odvzema pitne vode iz hidrantov

Kljub večletnemu obveščanju o uporabi in odvzemih vode s hidrantov, se vsako leto, zlasti v poletnem času oglašajo občani, ki želijo odvzeti vodo s hidrantov za razne namene, zlasti za polnjenje individualnih bazenov in zalivanje.

Da v bodoče ne bi prihajalo do različnih razlag glede odvzema vode iz hidrantov, podajamo naslednjo obrazložitev:

Hidranti na javnem vodovodnem omrežju so namenjeni izključno požarni varnosti ter morajo biti ves čas dostopni in v brezhibnem stanju. Zato je vsakršen odvzem pitne vode iz javnih hidrantov brez dovoljenja upravljavca javnega vodovoda prepovedan. Odvzem lahko povzroči pomanjkanje pitne vode v vodovodnem sistemu, motnost pitne vode, spremembe v pritisku, vodni udar ipd.

Ta prepoved ne velja le v primerih, ko se voda iz javnih hidrantov uporabi za gašenje požarov in za odpravo posledic drugih elementarnih nezgod.

Odvzem pitne vode za polnjenje bazenov je dovoljen le preko internega vodovodnega sistema. Uporabnik nosi vso odgovornost za posledice in morebitne stroške popravila, ki bi nastali pri nedovoljenem odvzemu pitne vode iz hidranta.

Prekršek se kaznuje v skladu s določili posameznega občinskega odloka oskrbe s pitno vodo.

V primeru polnjenja bazenov s pitno vodo je potrebno poudariti, da taka storitev ne spada med storitve obvezne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo.

Oglejte si tudi