Logo MojaObčina.si

Rogašovci

Deli
OBČINA ROGAŠOVCI
Avtor: Matjaž Lesjak,

Program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Rogašovci

Program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljevanju program) je pripravljen skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/2015) ter Odlokom o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 60/2016). Občina Rogašovci izvaja gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode preko režijskega obrata, skupaj s pogodbenim podizvajalcem –podjetjem AGJ d.o.o., Pot na Kamenšak 17, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, po pogodbi št. 354-249/2016-2 z dne 30. 12. 2016.

Oglejte si tudi