Logo MojaObčina.si

Rogašovci

Deli
Avtor: Matjaž Lesjak,

GARANCIJE BANČNIM KREDITOM V REGIJI POMURJE v okviru Regijske garancijske sheme Pomurje

Razvojna agencija Sinergija, sodelujoča razvojna institucija RRA za Pomurje, kot izvajalec regijske garancijske sheme v Pomurski regiji obvešča, da so na voljo garancije bančnim kreditom v regiji Pomurje v okviru Regijske garancijske sheme (v nadaljevanju RGS) in vabi vse zainteresirane upravičence, da na podlagi objavljenega Javnega razpisa za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme v regiji Pomurje (Ur.l. RS št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017) oddajo vlogo za pridobitev garancije za bančne kredite. Garancije RGS Pomurje za bančne kredite na območju Pomurske regije razpisuje RA Sinergija kot izvajalec po pogodbi sSlovenskim regionalno razvojnim skladom, ter v sodelovanju z bankami: Delavsko hranilnico d.d., Banko Sparkasse d.d., NLB d.d., Novo KBM d.d. in Primorsko hranilnico Vipava d.d.. UPRAVIČENCI do garancij so gospodarski subjekti, ki delujejo in vlagajo na območju občin statistične regije Pomurje: mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge, socialna podjetja. POGOJI za pridobitev garancije: garancija znaša od 50 do 80 % odobrenega bančnega kredita; najnižji znesek kredita je 8.000 EUR, najvišji znesek kredita pa 500.000 EUR; doba vračanja je do 8 let, v nobenem primeru pa ne sme preseči 19. 03. 2025; moratorij je možen do 12 mesecev oz. do 6 mesecev za kredite, ki so več kot 60 % namenjeni za obratna sredstva, in se všteva v čas skupne dobe vračanja kredita; upravičeni stroški za obratna sredstva so lahko do 100 %, vendar največ 200.000,00 EUR; vprimeru, ko delež upravičenih stroškov za obratna sredstva presega 60 % vseh upravičenih stroškov, se kredit odobri za največ 3 leta;vlagatelj zavaruje prejeti kredit z garancijo Sklada v višini do 80 % vrednosti posojila in drugimi oblikami zavarovanj, kot jih dogovori z banko, odvisno od stopnje tveganosti projekta in vlagatelja; RGS deluje po principu de minimis; rok in način prijave: do porabe sredstev oz. najpozneje do 19.04.2018; pisna vloga se odda priporočeno po pošti na naslov Razvojna agencija Sinergija d.o.o., Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, ali osebno v pisarnah RA Sinergija, v Martjancih 36. Obrestna mera in stroški odobritve ter vodenja so različni po sodelujočih bankah v RGS: Delavska hranilnica d.d. Ljubljana = 6m EURIBOR + 1,85%; Banka SPARKASSE d.d. = 6m EURIBOR + 1,94%; NLB d.d. = 6m EURIBOR + 2,00%; Nova KBM d.d. = 6m EURIBOR + 2,13%; Primorska hranilnica Vipava d.d. = 6m EURIBOR + 2,13%. Celoten javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani Razvojne agencije Sinergija: www.ra-sinergija.si/sl/rgs/ . Za vse dodatne informacije: pišite na e-naslov: rgs.pomurje@ra-sinergija.si , pokličite na 02/ 538 13 58 (ga. Valerija Vogrinčič), ob delavnikih med 8.00 in 12.00 uro, ali se osebno zglasitev pisarnah Razvojne agencije Sinergija v Martjancih 36.

Oglejte si tudi

Komentarji

Za komentiranje se morate prijaviti.
Na ta prispevek še ni komentarjev. Bodi prvi!