Logo MojaObčina.si

Šempeter-Vrtojba

Deli
Avtor: Danijela Kos,

Odobrena nepovratna sredstva za kolesarsko pot v Bazari

Potem ko je bila v lanskem letu sprejeta Celostna prometna strategija Občine (v nadaljevanju: CPS), sta bili na Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR-UTNM_1/2017) Ministrstva za infrastrukturo predloženi ter tudi že odobreni dve vlogi Občine Šempeter-Vrtojba za sofinanciranje tovrstnih operacij. Na prvem roku, novembra 2017, je Ministrstvo za infrastrukturo odobrilo vlogo gradbene in prometne preureditve avtobusnega postajališča v Vrtojbi, na drugi razpisni rok, 4. aprila 2018, pa je bila predložena vloga za sofinanciranje Kolesarske poti v Bazaro. Občina je te dni prejela sklep Ministrstva za infrastrukturo za dodelitev nepovratnih sredstev v višini 98.583,21 EUR. Predvidena celotna vrednost operacije je 499.150,93 EUR. Sofinancirajo se ukrepi trajnostne mobilnosti v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, specifičnega cilja 1 »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih.«

 

Odobrena operacija »Kolesarska pot v Bazaro« se nanaša na gradnjo kolesarske infrastrukture, samostojne kolesarske poti od plinske postaje ob cesti v Ošlje (JP 914781) do Bazare (priključek na JP 914792) v zaselku Bazara. Obravnavana kolesarska pot leži v mestu Šempeter pri Gorici, in sicer med zaselkom Ošlje (JP 914781) in zaselkom Kemperšče (JP 914792). Rešuje obstoječo problematiko slabe prometne varnosti, povezuje naselje Bazara s centrom mesta, prispeva k trajnostnemu razvoju mobilnosti in spremembi mobilne kulture ter izboljšuje kakovost življenjskega prostora v urbanem območju. Investicijski projekt je usklajen s CPS neposredno preko ukrepa C2 Gradnja (dopolnitev) manjkajočih kolesarskih povezav in razširitev kolesarskega omrežja. Občina si je v CPS zastavili cilj, da bo postopoma dogradila manjkajoče odseke, ki bodo povezani, neposredni, udobni, varni in privlačni za uporabnike. Dograditev se bo izvajala fazno.

Oglejte si tudi

Komentarji

Za komentiranje se morate prijaviti.
Na ta prispevek še ni komentarjev. Bodi prvi!