Logo MojaObčina.si

Šempeter-Vrtojba

Deli
Avtor: Občinska Uprava,

Javni poziv za prijavo škode na stvareh zaradi posledic poplav in močnega vetra med 11. in 13. decembrom 2017

Na podlagi sklepa o ocenjevanju škode na stvareh zaradi posledic poplav in močnega vetra med 11. in 13. decembrom 2017, št. 844-26/2017-113-DGZR z dne 21. 12. 2017, ki ga je izdalo Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje Občina Šempeter-Vrtojba zbira obrazce, ki jih posredujejo oškodovanci in sicer:
  • Obrazec 1 – Ocena škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih, povzročene po naravni nesreči,
  • Obrazec 3 – Ocena škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči (uničen objekt),
  • Obrazec 4 – Ocena delne škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči,
  • Obrazec 5 – Ocena škode na gradbenih inženirskih objektih (transportna infrastruktura, industrijski cevovodi, vodni objekti in drugo), povzročene po naravni nesreči.
Na obrazcu pod točko 1.1. Vrsta nesreče napišite: Poplave in močan veter med 11. in 13. decembrom
2017.

Škodo na gozdnih cestah ocenjuje Zavod za gozdove Slovenije, na vodotokih Direkcija RS za vode, na kulturni dediščini Zavod za varstvo kulturne dediščine, v gospodarstvu Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, na državnih cestah Direkcija RS za infrastrukturo, na elektrovodih in železnicah pa Ministrstvo za infrastrukturo.

Oškodovance opozarjamo, da morajo obrazce oddati najkasneje do četrtka, 11. 1. 2018, do 14.30 osebno v tajništvu Občine Šempeter-Vrtojba ali po pošti.

Oglejte si tudi