Logo MojaObčina.si

Sodražica

Deli
OBČINA SODRAŽICA
Avtor: Občina Sodražica,

Delo občinskega sveta: 18. redna seja

Občinski svet Občine Sodražica je imel včeraj, v sredo. 6. decembra, na dan sv. Miklavža, 18. redno sejo. Svetnica in svetniki so obravnavali dnevni red, ki je poleg obravnave in potrditve zapisnika ter poročila o realizaciji sklepov zadnje seje vseboval 12 točk.

V drugi obravnavi je tako občinski svet sprejel odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod ter pravilnik o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč. Vsi trije dokumenti so bili potrjeni brez večjih pripomb že v prvi obravnavi ter dani v javno obravnavo, ki je trajala 30 dni. Za operativni program in pravilnik je bila opravljena 8.11.2017 tudi javna predstavitev in razprava. V javni obravnavi vseh treh dokumentov s strani javnosti ni bilo podanih pripomb, zato je župan predlagane akte posredoval brez dopolnitev v končni sprejem občinskemu svetu. Povzetek vsebine odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod ter pravilnika o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč ter obrazložitev razlogov za sprejem so bili podani v poročilu oz. povzetku prejšnje, 17. redne seje.

Poleg navedenega je občinski svet obravnaval in sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Osnovna šola Sodražica. Z novelo je občinski svet spremenil uradni naziv osnovne šole in podružnice. Razlog za preimenovanje je bila pobuda občanov Slemen, da se njihova podružnična šola poimenuje po Janezu Evangelistu Kreku, ki je bil rojen pri Sv. Gregorju. Priliko spremembe odloka pa se je izkoristila tudi za matično šolo, ki je slovnično »uskladila« svoje poimenovanje iz Osnovne šole dr. Ivan Prijatelj v Osnovno šolo dr. Ivana Prijatelja Sodražica.

Občinski svet je sprejel tudi Letni program kulture, sklep o določitvi cene storitve Pomoč na domu, spremenil sklep o cenah najemnine za grobove na pokopališčih v občini Sodražica ter obravnaval in sprejel predloga Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem kakor tudi program svojega dela v naslednjem letu.

Z letnim programom kulture je občinski svet določil program, višino financiranja in pogoje za subvencioniranje posameznih vrst kulturnih dejavnosti v občini. S sklepom o določitvi cen storitve Pomoč na domu je spremenil ceno te storitve iz 18,21 evrov na uro, od česar je občina subvencionirala delež v višini 13,21 evra, uporabniki pa so plačevali po 5 evrov na uro, na 19,24 evrov na uro, pri čemer bo prispevek občine sedaj znašal 13,74, plačilo uporabnika pa 5,50 evra. Povišanje cen je predlagal CSD enota Ribnici zaradi povišanja stroškov storitve kakor tudi zaradi spremembe delilnega razmerja med občino Sodražica in Ribnica (zaradi povečanja števila uporabnikov z območja naše občine se delilnik spremeni v naše breme).

Oglejte si tudi

Komentarji

Za komentiranje se morate prijaviti.
Na ta prispevek še ni komentarjev. Bodi prvi!