Logo MojaObčina.si

Trebnje

Deli
Občina Trebnje
Avtor: Občina Trebnje,

Poročilo o kakovosti pitne vode iz javnih in zasebnih vodovodnih sistemov v letu 2017

Datum: 05.02.2018

 

Poročilo o kakovosti pitne vode iz javnih vodovodnih sistemov v letu 2017

 

 

Upravljalec sistema oskrbe s pitno vodo je dolžan skladno s 34. členom Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 74/15) pripraviti letno poročilo o kakovosti pitne vode. V poročilu so podane informacije o kakovosti pitne na posameznem vodovodnem sistemu v letu 2017.

 

Osnovna naloga upravljavca vodovodnih sistemov je zagotavljanje varne oskrbe s pitno vodo, k čemur prištevamo zagotavljanje nemotene oskrbe s pitno vodo, in njene zdravstvene ustreznosti pri uporabnikih. Nadzor nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode smo izvajali na podlagi utečenega notranjega nadzora po postopkih HACCP sistema. Ta omogoča pravočasno prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih tveganj, ki lahko predstavljajo potencialno nevarnost za zdravje ljudi, izvajanje potrebnih ukrepov ter vzpostavljanje stalnega nadzora na tistih mestih (kritičnih kontrolnih točkah) v oskrbi s pitno vodo, kjer se tveganja lahko pojavijo.

Voda je vsakodnevno živilo, zato ne sme vsebovati mikroorganizmov, parazitov ali njihovih razvojnih oblik, ki pomenijo nevarnost za zdravje.

 

Kakovost vode na našem območju je v okviru notranjega nadzora spremljal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano iz Novega mesta. Odvzem vzorcev pitne vode je izvajal nenapovedano.

 

Poleg notranjega nadzora se je izvajal tudi državni monitoring in zunanji nadzor s strani zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije, ki nadzira delo upravljavcev vodovodnih sistemov.

 

 

Poročilo o odvzetih vzorcih iz javnih vodovodnih sistemov

 

Na javnem vodovodnem sistemu:

  • Trebnje je bilo odvzetih 27 vzorcev za mikrobiološke preiskave in 7 vzorcev na kemijske preiskave. Dodatno so bili odvzeti 4 vzorci za preiskave na atrazin in desetil-atrazin. Vsi odvzeti vzorci so bili skladni s predpisi.

 

  • Čatež jebilo odvzetih 14 vzorcev za mikrobiološke preiskave, od tega so bili trije  neskladni. Za kemijske preiskave je bilo odvzetih 5 vzorcev, ki so bili skladni.

 

  • Zabrdje Praprotnica je bilo odvzetih 7 vzorcev za mikrobiološke preiskave in 4 vzorci na kemijske preiskave, ki so bili vsi skladni.

 

 

Glede na to, da se pri preskušanju pitne vode ugotavlja prisotnost kemijskih in indikatorskih mikrobioloških parametrov, lahko podrobnejša pojasnila v zvezi s kakovostjo pitne vode in varnostjo vodooskrbe pridobite na sedežu Komunale Trebnje d.o.o. ali na telefonski št.  07 /34 81 260.

 

S spoštovanjem.

 

 

 

 

                      Pripravil:                                                                  Direktor:

                   Marko Povše                                                          Stanko Tomšič

 

Oglejte si tudi