Logo MojaObčina.si

Veržej

Deli
Ostalo
OBČINA VERŽEJ
Avtor: Bojan Ferenc,

16. redna seja Občinskega sveta Občine Veržej


Župan Slavko Petovar je sklical 16. redno sejo Občinskega sveta Občine Veržej. Seja bo potekala v torek, 28. marca 2016 s pričetkom ob 17. uri v sejni sobi Občine Veržej.
Predlagani dnevni red:
  1. Ugotovitev prisotnosti članov občinskega sveta;
  2. Pregled in potrditev zapisnikov in sprejetih sklepov na  15. redni seji Občinskega sveta Občine Veržej;
  3. Pregled dnevnega reda za  16. redno sejo občinskega sveta;
  4. Elaborat 2017 o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, oskrbe s pitno vodo za občine Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sv. Jurij ob Ščavnici in Veržej;
  5. Elaborat 2017 o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Veržej;
  6. Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v občini Veržej;
  7. Poročila o vzdrževanju pokopališča Veržej ter o prihodkih in odhodkih pogrebne in pokopališke dejavnosti v letu 2016;
  8. Odlok o proračunu Občine Veržej za leto 2017 – druga obravnava;
  9. Razno;
  10. Vprašanja, pobude in predlogi članov občinskega sveta

 Gradivo za sejo občinskega sveta vam je na voljo na spletnih straneh Občine Veržej ali na tej povezavi.

Oglejte si tudi