Logo MojaObčina.si

Veržej

Ostalo
OBČINA VERŽEJ
Avtor: Bojan Ferenc,

17. redna seja Občinskega sveta Občine Veržej

Župan Občine Veržej, Slavko Petovar, je sklical 17. redno sejo Občinskegta sveta Občine Veržej. Predlagani dnevni red:
 1. Ugotovitev prisotnosti članov občinskega sveta;
 2. Pregled in potrditev zapisnikov in sprejetih sklepov na  16. redni seji Občinskega sveta Občine Veržej;
 3. Pregled dnevnega reda za  17. redno sejo občinskega sveta;
 4. Mnenje o kandidatki za ravnateljico Osnovne šole Veržej;
 5. Obravnava letnega poročila Zdravstvenega doma Ljutomer za leto 2016;
 6. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Ljutomer, Križevci, Radenci, Razkrižje, Veržej za leto 2016;
 7. Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov na območju občine Veržej za leto 2016;
 8. Dopolnitev Statuta Občine Veržej;
 9. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Veržej za leto 2016 – skrajšani postopek;
 10. Odlok o rebalansu Občine Veržej za leto 2017 – skrajšani postopek;
 11. Predlog za podelitev občinskih priznanj in nagrad Občine Veržej za leto 2017;
 12. Razno;
 13. Vprašanja, pobude in predlogi članov občinskega sveta.
Do gradiva lahko dostopate na spletnih straneh Občine Veržej. Oglejte si tudi