Logo MojaObčina.si

Veržej

Deli
Ostalo
OBČINA VERŽEJ
Avtor: Bojan Ferenc,

21. redna seja Občinskega sveta Občine Veržej


Župan Slavko Petovar je sklical 21. redno sejo Občinskega sveta Občine Veržej. Seja bo potekala v torek, 19. decembera 2017 s pričetkom ob 17. uri.

Predlagani dnevni red:
  1. Ugotovitev prisotnosti članov občinskega sveta;
  2. Pregled in potrditev zapisnika in sprejetih sklepov na  20. redni seji Občinskega sveta Občine Veržej;
  3. Pregled dnevnega reda za  21. redno sejo občinskega sveta;
  4. Obravnava Elaborata 2018/2016 o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja, oskrba s pitno vodo za občine Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej;
  5. Obravnava Elaborata 2018 o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v občini Veržej;
  6. Informacija v zvezi z obnovo in lastništvom čistilne naprave v Banovcih.
  7. Razno;
  8. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta.

Gradivo za sejo je dostopno na spletnih straneh Občine Veržej  (www.verzej.si)


 

Oglejte si tudi