Logo MojaObčina.si

Vransko

Deli
Občina Vransko
Avtor: Občina Vransko,

Občinski svet se je sestal na 22. redni seji

V torek, 13. 3. 2018, se je občinski svet Občine Vransko sestal na prvi seji v letu 2018, na kateri je: 
- pregledal sklepe in potrdil zapisnik 21. redne seje z dne 12. 12. 2017;
- obravnaval pobude in vprašanja občinskih svetnikov Sonje Cencelj, Vida Križnika, Marjana Pečovnika, Anice Jagodič in Jožeta Matka;
- za mandatno obdobje od 19. 3. 2018 do 19. 3. 2022 imenoval občinsko volilno komisijo v sestavi:

  • predsednica: Brigita Miklavc, Vransko 179, 3305 Vransko
  • namestnica predsednice: Lidija Goričan, Brode 24a, 3305 Vransko
  • članica: Katjuša Lesjak, Vransko 152a, 3305 Vransko
  • namestnica članice: Špela Pečovnik, Brode 24b, 3305 Vransko
  • članica: Damijana Podbregar, Vransko 14, 3305 Vransko
  • namestnica članice: Apolonija Semprimožnik, Jeronim 33, 3305 Vransko
  • član: Jože Semprimožnik, Jeronim 33, 3305 Vransko
  • namestnik člana: Emil Jelen, Vransko 175, 3305 Vransko

- se seznanil s poročilom koncesionarja o poslovanju in izvajanju gospodarskih javnih služb rednega vzdrževanja občinskih cest ter urejanja in čiščenja javnih površin na območju občine Vransko v letu 2017;
- se seznanil s poročilom koncesionarja o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote na območju občine Vransko v letu 2017;
- se seznanil s poročilom Zavoda sv. Rafaela Vransko o izvajanju socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v letu 2017;
- se seznanil s poročilom Zavoda sv. Rafaela Vransko o pripravi in razdelitvi toplih obrokov za socialno ogrožene občane občine Vransko v letu 2017;
- podal soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu od 1. 3. 2018 dalje v višini 17,41 €, pri čemer znaša subvencija občine 12,41 €, cena za uporabnike storitve pa 5,00 € na uro;
- potrdil spremembo ekonomske cene za Vrtec Vransko od 1. 3. 2018 dalje, in sicer ceno dnevnega programa za otroke v oddelkih prvega starostnega obdobja v višini 420,84 € in ceno dnevnega programa za otroke v oddelkih drugega starostnega obdobja v višini 366,07 €;

-  podal pozitivno mnenje h kandidaturam Petre Petrovič Pražnikar in Aljoše Šipa za ravnatelja II. OŠ Žalec v obdobju 20182023;
- sprejel Dopolnitev letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2018;

- sprejel sklep o sofinanciranju  obnove župnijske cerkve sv. Mihaela iz proračuna Občine Vransko v skupni višini 60.000 €, oz. po 12.000 € letno v v obdobju petih let;
- sprejel sklep, da se za izgradnjo čebelnjaka za potrebe čebelarskega krožka na OŠ Vransko-Tabor iz občinskega proračuna zagotovijo sredstva za nabavo materiala v višini do 4.520,00 €, pri čemer Občina Vransko pri projektu nastopi kot investitor in pridobi gradbeno dovoljenje, Čebelarsko društvo Vransko pa izvede dela in priskrbi čebelarsko opremo.

Oglejte si tudi

Komentarji

Za komentiranje se morate prijaviti.
Na ta prispevek še ni komentarjev. Bodi prvi!